Kontakty

TOP-ART
Vajnorská 18
831 04 Bratislava
tel: +421948258883
topart(a)topart.sk

O nás
O nás

Značka handmade výrobkov DOMISIMA (skrátene DOMI) je pokračovaním príbehu chránenej dielne Top-Art. Popri základnej myšlienke pomoci handicapovaným ľuďom, ktorú Top-Art úspešne realizuje už mnoho rokov, má táto spolupráca aj ďalší medziľudský rozmer. Dokázala totiž spojiť ľudí, ktorým nie je ľahostajná pomoc blížnemu a vytvoriť medzi nimi puto nerozlučného priateľstva. Ak je toto priateľstvo bonusom spolupráce v chránenej dielni, tak je značka DOMISIMA jeho zhmotnením. Vyjadruje fakt, že pomoc blížnemu nie je len obetou, ale prináša do života aj rôzne pozitíva, o ktorých človek na začiatku jeho rozhodnutia nezištne pomáhať nemal ani tušenia.

DO-MI-SI-MA je totiž príbehom štyroch žien – DO-rky, MI-riam, SI-lvie a MA-jky, ktoré chránená dielňa spojila takpovediac na celý život. Všetko začalo pred cca. 15-imi rokmi, keď sa trojročné dievčatká Dorka a Miriam stali v škôlke nerozlučnými kamarátkami. Ich mamy - Silvia a Majka - však čoskoro zistili, že ich spája niečo viac ako len kamarátstvo ich dcér. Bola to na jednej strane vnútorná potreba realizovať sa v nezištnej pomoci iným, na strane druhej túžba robiť to kreatívnym spôsobom. Keďže Silvia už v tom čase úspešne rozbiehala Top-Art, bolo len prirodzené, že netrvalo dlho a neodmysliteľnou súčasťou kreatívnych procesov v dielni sa stala práve Majka.

Medzičasom sú z Dorky a Miriam dospeláčky, pričom ich priateľstvo ich sprevádzalo nielen cez spoločnú škôlku a základnú školu, ale aj počas štúdia na gymnáziu. Dlhoročné priateľstvo a vystrájanie v jednej triede im však nestačilo. Keďže odmalička bola chránená dielňa Top-Art ich prirodzeným prostredím, s rastúcim vekom sa pomoc iným stala aj pre nich prirodzenou súčasťou života. Ako dobrovoľníčky sa tak stále intenzívnejšie zapájali do rôznych aktivít. Samozrejme, hlavne po  škole či cez víkendy. A keďže v tejto činnosti vidia zmysel, cítili potrebu dať jej nový rozmer. A tak vznikla DOMISIMA ponúkajúca kreatívne ručne vyrábané produkty, ktoré nie sú len vyjadrením pomoci blížnemu, ale aj symbolom toho, že nezištná pomoc sa každému vráti možno síce nečakaným, ale za to nezaplatiteľným spôsobom.  

MzAzYj